Race for the superbomb. Historie vodíkové bomby / Race for the Superbomb (TV film) (2004) 2019-01-24

Race for the superbomb Rating: 5,4/10 1573 reviews

Race for the Superbomb

race for the superbomb

The site also features a virtual tour of a secret government bunker, clips of nuclear test blasts, and a teacher's guide. Later in the program, attention is paid to how the U. Eighteen months later the Soviet team exploded their first H-bomb. When the United States learns of the first Soviet atomic blast, the Americans start developing the H-bomb in response. The film ends with American propaganda, and futile civil defense exercises to quell fear about Soviet hydrogen bomb attacks. Vodíkové pumy se staly předmětem diplomatických jednání a politického vydírání.

Next

Historie vodíkové bomby / Race for the Superbomb (TV film) (2004)

race for the superbomb

Projdeme operace Greenhouse, Cue, Castle a jiné, něco ze vztahů mezi vědci, úvah vlád a generálů, až k dnes komické všeobecné paranoie za let Eisenhowera. This documentary also shows the tension among American scientists of the time: Inventor Edward Teller defended the bomb as a deterrent against Soviet attack, while Robert Oppenheimer denounced it purely as a weapon for mass destruction. Divnoláska aneb Jak jsem se naučil nedělat si starosti a mít rád bombu. Jaderné závody Spojených států a Sovětského svazu přivedly svět takřka na pokraj zkázy. A web of spies and scientists, intrigue and deception marked the race to develop the hydrogen bomb, a weapon that would change the world. .

Next

Race for the superbomb (VHS tape, 1999) [keplarllp.com]

race for the superbomb

There is a terrible, otherworldly quality to watching this very real hellfire sweep away what man and God have wrought, and those seeing these images are unlikely to forget them anytime soon. Západní vědci a veřejnost si otevřeně přiznávali nebezpečí, které světu hrozilo. Jaderná konfrontace nabývala zcela reálných rozměrů a v generálních štábech obou stran se s použitím atomových zbraní počítalo jako s daným faktem. Teller spearheaded American H-bomb research after a Soviet atomic explosion in 1949. Ruku na pomyslné spoušti však američtí i sovětští stratégové drželi dále. The nuclear arms race had begun. In this way, the arms-race had became a sort of tennis-match stuck at Deuce.

Next

Race for the Superbomb, The Public Historian

race for the superbomb

Later designs, based on magnifying radiation into hydrogen, culminate with the Mike test, a 10-megaton blast in the South Pacific. Excerpts from public service announcements that would be funny were they not real demonstrate how easily one can survive global thermonuclear war with a few simple precautions. Behind the scenes, however, the certainties were starting to crumble. Conflicting reports about radiation were starting to worry the public, and official government advice about building nuclear shelters in your garden was met with ridicule. Dostatek obrazového materiálu, osobní výpovědi vědců, kteří se na dvou stranách podíleli na vývoji těch nejničivějších zbrojních systémů.


Next

American Experience: Race for the Superbomb (1999)

race for the superbomb

A useful guide for teachers enhances the website. This portion of the Nuclear Age Peace Foundation site includes a reprint of a New York Times article by William J. After spending nearly two hours explaining the difficulties in cracking the riddles of physics to achieve this recondite technology, narrator David Ogden Stiers notes that ridding ourselves of this menace is proving even harder. Eighteen months later the Soviet team exploded their first H-bomb. But the primary focus here is the intense competition between American and Soviet physicists in the mid-1950s to create weapons that would dwarf the power of the atom bombs the United States dropped on Japan in the final days of the Second World War. It shows in great depth the race between the United States and the Soviet Union to build the hydrogen bomb. Akademik Kurčatova a jeho tři kolegové informovali v důvěrném memorandu stranické vedení o skutečnosti, že v případě jaderného konfliktu hrozí lidstvu totální zkáza.

Next

American Experience

race for the superbomb

Spousta záběrů, jež by se daly označit za unikátní, svědectví vědců z obou stran, spravedlivá ukázka toho, že Rusové a Američané si byli rovni nejen co do technického pokroku a výzkumu, ale také co do nelidskosti a dokonalého potlačení veškerého pudu sebezáchovy a zdravého rozumu vůbec. This surreal location became the scene of a long-running human drama, where some of America's finest minds would come into conflict, often spurred by early influences a long way from America. Jaderné zbraně ani na počátku 21. Meanwhile, the Soviets embark upon a crash program to build their own atomic bomb, using information provided by Klaus Fuchs and other spies. At the dawn of the Cold War, the United States initiated a top secret program in New Mexico to build a weapon even more powerful than the atomic bomb recently dropped on Japan.

Next

Race for the Superbomb (TV Episode 1999)

race for the superbomb

It was the Americans who, in 1952, tested the first super bomb; its power a thousand times greater than the atomic bomb, it vaporized an entire island in the Pacific. Rozjelo se další kolo jaderných závodů mezi bývalými spojenci z dob 2. Sověti, v režii všemocného Lavrentije Beriji, nasadili na závodní dráhu své nejlepší mozky - Kurčatova, Tamma a mladého Andreje Sacharova. After the Americans detonate their first hydrogen bombs which are too large to be transported by air , the Soviets successfully test an air-dropped hydrogen bomb of. Dobrá ukázka faktu, že i v demokracii se objevují na důležitých postech zabedněnci a fanatici nejrůznějšího druhu.


Next

Historie vodíkové bomby / Race for the Superbomb (TV film) (2004)

race for the superbomb

The film also explores the political and military ramifications of the hydrogen bomb, documenting President Dwight D. Sovětský svaz úspěšně vyzkoušel svou vlastní vodíkovou pumu. In a fewcases, interviews family providea of Interviews sciencharacter temperament. This two-hour documentary uncovers the U. So for example, there was Edward Teller, who had grown up in Hungary, where he had learned to dread the Soviet Russians over the hill, just as his German colleague, Klaus Fuchs, had feared the Nazis so much that he was willing to spy for the Soviets, whom he could view only as friends of mankind. The recently declassified footage of American nuclear testing is mesmerizing, for instance.

Next