K 12 mother tongue. K 2019-01-11

K 12 mother tongue Rating: 6,5/10 1597 reviews

K to 12 Curriculum Guide on Mother Tongue for Grades 1 to 3

k 12 mother tongue

Baybayin ang mga ito sa paraang papantig. Napakasaya ng pagdiriwang ng piyesta dito. If children are conditioned to pair English with success, they will increasingly view their own native language as irrelevant. . Matataas ang mga puno ng niyog na nakatanim sa kanilang bakuran.

Next

What are the advantages and disadvantages of having one's Mother Tongue as the the medium of instruction in the Philippines?

k 12 mother tongue

Read grade level texts with appropriate speed, accuracy and expression. Kailangan din nilang akyatin ang 292 hagdanan paakyat sa bundok bago marating ang malaking imahe ni Hesus sa kataasan nito. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action deped. Write words, phrases and sentences1. Si Attorney Esteban ay may walong anak na pinag-aral.

Next

What are the advantages and disadvantages of having one's Mother Tongue as the the medium of instruction in the Philippines?

k 12 mother tongue

Si Maricel ay naglinis, naglilinis, maglilinis ng bakuran kaninang umaga. Objectives: Use the correct form of the verb in the future tense given the time signal Enumerate and interpret labels in an illustration Objectives: The pupils are expected to get 75% mastery level in the weekly tests. Track the text in the correct order: page by page, left to right, top to bottom. Gawain 4 Isipin ang mga paraan ng wastong paliligo. Application Evaluation: Magbasa ng mga kuwento bilang pagtataya. Ang dala niyang maleta ay hugis parihaba.

Next

K to 12 Curriculum Guide on Mother Tongue for Grades 1 to 3

k 12 mother tongue

Listen attentively to stories beingread. Evaluation: Tell how the fiesta is celebrated in your place. Pandiwa ang tawag sa mga salitang nagpapakita ng kilos o galaw. Why do you like them? Listen and rela te events in the story heard to personal experiences. What will she do next? Saan siya nag-aral ng sekondarya? By starting with the language that one speaks at home, the gap in understanding can be bridged, and students can better learn the curriculum. Rona Nais niyang ipakita sa kanyang mga kamag-aral na magling siyang umawit. Mauunawaan ang kuwento sa pamamagitan ng pag-aaral sa kahulugan ng mga salitang ginamit, pagtukoy sa tauhan, at pagsasalaysay muli sa detalye ng kuwento.

Next

What are the advantages and disadvantages of having one's Mother Tongue as the the medium of instruction in the Philippines?

k 12 mother tongue

Identify and use interrogative pronouns. Mga Kaibigan Akda nina Rianne Tiñana at Edgar Pestijo Masarap isipin, ganoon din kung damhin, Na sa iyong buhay, may mga kaibigang tunay, Ito ang nangyari sa mga batang kagiliw-giliw, Priscilla, Grace, Bruno at Placido. Read grade level texts with appropriate speed, accuracy and expression. Performance Standards The learner uses basic schema or prior knowledge skills and strategies to comprehend and appreciate grade — level — appropriate materials. Show how spoken words arerepresented by written letters that arearranged in a specific order2. Ang aking ama ay si Carlito Soner na isang sundalo. Makalipas ang limang araw, sumibol na ang mga binhi.

Next

Mother tongue k to 12 curriculum guide

k 12 mother tongue

Nagdiwang, Nagdiriwang, Magdiriwang ng kaniyang kaarawan si Sherlyn noong Disyembre. Maraming kaibigan si Precy sapagkat siya ay mabait na bata. Members should give opinions regarding the issue they heard. Correctly spell words in the list of vocabulary words and the words in the selection read. Read words that contain diphthongs.

Next

K to 12 Curriculum Guide on Mother Tongue for Grades 1 to 3

k 12 mother tongue

Assignment: Assignment: How much do you know your family? Lantay — naglalarawan ng isang pangngalan o panghalip na walang pinaghahambingan. Gawain 2 Tingnan ang bawat larawan. Use relative pronouns correctly in writing paragraph. Desired Outcomes: A learner who: 1. Identify and use simile, metaphor and idiomatic expressions in sentences. Maulawin ang pagkakapulot ni Mona sa pitaka pagkatapos ng pagtataas ng watawat.

Next

k to 12 Mother Tongue Curriculum Guide 1

k 12 mother tongue

Rizal Cavite Quezon Antipolo Lucena Calamba Dasmariñas Lipa Laguna San Pablo Sta. Sound out unfamiliar wordsby using phonics knowledge6. Understand that there is a correctway to spell words2. Tell if the story is real or fantasy. Tukuyin kung ang inilalarawan nito ay kulay, hugis, sukat o bilang.

Next

What are the advantages and disadvantages of having one's Mother Tongue as the the medium of instruction in the Philippines?

k 12 mother tongue

Baka hanapin na tayo ng mga magulang natin. For the most part, this linguistic variety has not been accurately reflected in governmental and educational policies. Malapit lang kasi ang paaralan ng kolehiyo sa kanilang bahay. Kung kayo ay panalo, ano ang inyong pakiramdam at ano ang ginawa ninyo pagkatapos? Respond to a story through art activities or. Objectives: Show love for reading by listening attentively during article reading and making comments or reactions Identify and use personification, hyperbole and idiomatic expressions in sentences. Magtutulungan ang aming pamilya upang matapos ang gawain. Vargas ay lagi ng maasahan, At kung plano ng bahay ang iyong kailangan Andiyan si Engr.

Next

MINDANAO PAGADIAN FRONTLINE: K

k 12 mother tongue

Pagsusunodsunurin ang mga ito gamit ang bilang 1-5. Participate in the reading of poetryby clapping, chanting or choralreading. Ang kanilang nasaliksik ay iuulat nila sa kanilang klase. Ang mga mag-aaral ay nagdala ng plastic na bote sa paaralan. Assignment: Write three sentences on a piece of paper expressed in hyperbole. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon. Objectives: The pupils are expected to get 75% mastery level in the weekly tests.

Next